Kumail Nanjiani  (คูมาล นานจิเอนี)

Kumail Nanjiani (คูมาล นานจิเอนี)

ชื่ออังกฤษ:

Kumail Nanjiani

ชื่อไทย:

คูมาล นานจิเอนี

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

-

เมืองเกิด:

การาจี ประเทศปากีสถาน

ผลงานหนังของ : Kumail Nanjiani (คูมาล นานจิเอนี)

The LEGO Ninjago Movie เดอะ เลโก้ นินจาโก มูฟวี่ Ninjago ปี 2017 IMDB:6.2

"The LEGO Ninjago Movie" การต่อสู้เพื่อเมืองนินจาโกที่ต้องอาศัยลอยด์ผู้เยาว์วัย หรือในชื่อว่านินจาเข...

6.2 IMDB Rating