Christian Navarro  (คริสเตียน นาวาร์โร)

Christian Navarro (คริสเตียน นาวาร์โร)

ชื่ออังกฤษ:

Christian Navarro

ชื่อไทย:

คริสเตียน นาวาร์โร

วันเกิด:

-

ส่วนสูง:

170 เซนติเมตร

เมืองเกิด:

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลงานหนังของ : Christian Navarro (คริสเตียน นาวาร์โร)

Bushwick สู้ยึดเมือง ปี 2017 IMDB:5.1

เรื่องราวของ ลูซี่ (บริททานีย์ สโนว์) หญิงสาวผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษาและได้เดินทางกลับมายังถิ่นกำเนิดท...

5.1 IMDB Rating